Ny database og grensesnitt 2014

Vinteren 2014 har vi gjort en omlegging av vendepunktsdatabasen, og lagt denne inn i en PostGIS database.  Dette har gjort det enklere for administrator å vedlikeholde databasen, da man kan redigere direkte i basen ved hjelp av GIS-verktøy, f.eks. QGIS.

Merk at koordianatene på grunn av avrunningsfeil i den nye basen kan avvike fra den gamle basen på det siste desimalet.  Dette er likevel et ubetydelig "flytt" som ikke vl ha noen praktisk betydning for beregning av hastigheter i konkurranser.

Etter denne omleggingen er det lagt til over 225 utelandingspunkter i databasen.  Vi takker Arne Martin Guettler og Per Morten Løvsland for arbeidet med å samle inn disse punktene.

Samtidig ble også Web-grensesnittet mot databasen reimplementert i php, der det tidligere ble brukt Perl. Selv om vi har testet det nye grensnittet grundig, ser vi ikke bort fra at det kan forekomme feil.  Har du problemer med det nye grensenittet, må du kontakte administrator på dette skjemaet, og evt. midlertidg hente gamle vendepunkter fra den gamle grensenittet.