Bruk av utelandingspunktene

høyballer

Fra og med 2014 har vendepunktesdatabasen blitt utvidet med over 225 utelandingspunkter. Disse punktne har for det meste type "L" i databasen, men i områder der det ikke er vendepunkter fra før, har punktene fått typen "TL".

Merk: De rene L-punktene skal ikke brukes som vendepunkter i konkurranser. Du kan, selvfølgelig, bruke dem som vendepunkter hvis du ønsker å deklare en oppgave for å fly for merker eller rekorder.

Du kan velge å inkludere disse punktene ved å krysse av for "Outladning fields" under nedlastingen av punktene.

Utelandingspunktene er omhyggelig utvalgt basert på flybilder fra Norge i Bilder og detaljerte kartdata fra Kartverket. Noen av punktene er inspisert på bakken, men for majoriteten av punktene er det ikke foretatt verifisering på stedet.

Før du tar i bruk disse vendepunktene, kan det være lurt å tenke på at:

  • Selv om utelandingspunktene ser kurante ut i flybilder, kan de være som på bildet over når du kommer dit.
  • Fly derfor aldri til et uteladningspunkt med marginalt høydeoverskudd, men ha nok høyde til å inspisere jordet og eventuelt velge et alternativ hvis jordet likevel ikke er landbart.
  • Vi har ikke lagt inn utelandingspunkter i basen med mindre det er alternative jorder i rimelig nærhet.
  • Det er kraftledninger, lysledninger, grøfter og gjerder på og i nærheten av flere av utelandingsjordene og nærligende alternatvier. Du må altså forsatt studere jordet og innflygingen nøye fra luften før du lander.
  • Skiller GPS-en din mellom landbare og ikke landbare veipunkter? Husk at det finnes veipunkter i databasen som ikke er landbare. Hvis du ønsker å bruke utelandingspunktene på strekkflyging, men har ikke en GPS som skiller, kan du laste ned bare uteladningspunkter fra basen.  Du kan da, naturlig nok, ikke bruke denne listen i konkurranser.
NLF/S vil benytte anledningen for å takke Arne Martin Guettler, Per Morten Løvsland og Agnar Renolen for arbeidet med å samle inn og kvalitetssikre disse punktene.

ANSVAR
Utelandingspunktene er lagt ut med den intensjon at de er nyttige for deg som pilot, men all bruk av disse er på eget ansvar.  Vi som tilbyr disse punktene kan ikke holdes ansvarlig for skader på personer eller matriell som måtte oppstå ved utelaning på noen av disse jordene eller på andre jorder.