Øvre Eiker, adressekart

Dette kartet er produsert på oppdrag fra Øvre Eiker kommune. Kartet, som er i format 68 x 98 cm, inneholder et kommunekart i målestokk 1:40 000 og adressekart i målestokk 1:10 000 over tettstedene. Omslag og grafisk layout er basert på kommunens grafiske profil.