Sandnes, adressekart

Adressekart eller gatekart er alltid en krevende affære, særlig i en stor by som Sandnes og Stavanger. Det er lite med egnede eller pålitelige kartdata tilgjengelig, og det ender med at du digitaliserer store deler av kartdataene selv.

Nå hadde vi en ambisjon fra 10-15 år tilbake å utgi et eget kart og/eller kartbok i Stavangerområdet med Jærbyene. Dette nådde aldri frem til trykkeriet, men vi hadde en kartbase som vi kunne oppdatere til dette prosjektet, og vi kunne få betalt noe for den innsatsen vi la ned den gangen.

Øvre Eiker, adressekart

Dette kartet er produsert på oppdrag fra Øvre Eiker kommune. Kartet, som er i format 68 x 98 cm, inneholder et kommunekart i målestokk 1:40 000 og adressekart i målestokk 1:10 000 over tettstedene. Omslag og grafisk layout er basert på kommunens grafiske profil.