Bykart, gatekart

Gatekart, eller adressekart som vi liker å kalle det, er et hjelpemiddel overfor lokalbefolkning og næringsliv i en by eller tettsted å finne frem til ulike adresser eller tilbud i sitt område.

Et adressekart viser

 • Veger med gatenavn og husnummer
 • Gang- og sykkelveger, samt turveger og turstier
 • Hvor det er bolig, blokkbebyggelse, næring, industri, institusjoner og friområder/parker
 • Offentlige tilbud og attraksjoner

Brukervennlig terrengskygge

 • Nyeste relieffteknlogi gir et intuitivt terrengbilde
 • Får vi tilgang på laserdata, kan vi også lage realistisk skog

Innlegging av brukerinformasjon

 • Utvalg av brukerinformasjon (piktogrammer gjøres i samarbeid med oppdragsgiver)

Digitalisering

 • Et godt adressekart inneholder mye informasjon det ikke finnes gode eller egnede data på — vi digitaliserer areal og vegnett
 • Vi klassifiserer bygningene etter hva slags areal de ligger på

Baksiden

 • Tekst og bilder med offentlig informasjon
 • Oversiktskart, detaljert sentrumskart, utsnitt av perifere tettsteder.
 • Gatenavnregister med rutehenvisninger

Se karteksempler