Tips for O-kart trykk


Her er noen tips for optimalt resultat ved trykk av O-kart.

Layout

Logoer

For dere som bruker Ocad, vær oppmerksom på at hvis dere setter inn logoer i bildeformat (jpeg, tiff, png, gif el.) som bakgrunnsbilder, så vil Ocad eksportere kartene i en bildeformat PDF med litt for høy jpeg-komprimering. Dette blir ikke særlig vellykket. For korrekt måte å gjøre dette på se her.

Marger

Printeren vår, som de fleste andre printere trykker ikke ut til papirkanten. I så fall må vi printe på et større papir og skjære ned.  Dette koster ekstra.  Sørg derfor at du har 5 mm marg/hvit kant rundt kartene dere sender til oss.

Farger

Det er dessverre vanlig at O-kart er printet med feil farger.  Mest vanlig er det at brunfargen er for mørk slik at skrenter og andre svarte detaljer kommer for dårlig frem, eller at gulfargen er for lys så den ikke kommer frem der det også er myr.  For at fargene skal bli riktige på vår printer anbefaler vi følgende fargedefinisjoner:

fargePANTONE nrCyan (M)Magenta (M)Gul (Y)Svart (K)
gulPANTONE 1360%22%90%0%
blå(1)(PANTONE 299)100%0%0%0%
grønnPANTONE 36175%0%100%0%
grå(2)PANTONE 42810%4%4%14%
brunPANTONE 4710%56%100%25%
lillaPANTONE purple40%100%0%0%
hagegrønt100% 136 + 50% 36145%27%100%0%
mørkegrønt90%0%80%30%

Merknader (avvik)

 1. PANTONE 299 (blåfargen) var opprinnelig kombinasjon av cyan og magenta.  Men for optimal lesbarhet på myr, anbefaler kartnormen å bruke 100% cyan og 0% magenta.
 2. Dersom gråfargen skal trykkes som egen spesialfarge, skal det brukes PANTONE 428, hvis ikke anbefaler kartnormen å bruke 30% svart.  Vi har testet dette og funnet at ved å emulere PANTONE 428 med CMYK=(10-10-10-14) får vi et bedre resultat.  Noe å tenke på dersom kartet har mye svarberg.

Overprint

Fra gammelt av, når O-kart ble trykket med spesialfarger, ble høydekurver og blå detaljer trykket oppå det som måtte ligge «under».  Dette kalles overprint. Med digital kartproduksjon måtte man passe på å gjøre dette riktig, for hvis ikke kunne man ende opp med et resultat a-la det som vises til venstre i figuren under.

Med 4-fargetrykk fungerer ikke overprint optimalt; særlig der høydekurver ligger oppå bygninger (fordi den brune fargen også inneholder litt svart).  Denne kan nå emuleres ved hjelp av gjennomsiktighet. Bildet nedenfor illustrarer hvordan dette fungerer.

Overprintemulering i Ocad

I Ocad 12 (fom. Service Update 12.1) kan man nå legge inn denne på følgede vis:

 • I Kart-menyen, velg Farger.
 • Nederst i vinduet, under fargelisten: velg Blending mode
 • For hver farge som har krysset av for Overprint, velg Darken blending mode.

Følgende farger bør ha overprint i okart:

 • Brunt for høydekurver
 • Blått for myr, bekker og blå symboler (men ikke blått vannfyll, så du trenger to blåfarger).

Om ønskelig kan vi også redigere dette manuelt i PDF-fila mot et pristillegg.

Overprintsimulering i Purple Pen

Har du ikke Ocad 12, kan du i PurplePen spesifisere at de fargene som er markert som overprint i Ocad-fila blir kjørt ut med gjennomsiktighet slik du kan spesifisere i siste versjon av Ocad. Dette er veldig enkelt.

 • Under Arrangement-menyen, velg Customize Appearence….
 • Nede til høyre, klikk av for Use overprint effect for all colors marked «overprint».

Eksport til print

Vi mottar fortrinns PDF-filer for trykk, dvs. at du må selv eksportere dette fra Ocad eller PurplePen og sende filene til oss.

Eksport fra Ocad

 • Sikre at bakgrunnskartet står i visningsmodus «normal»/»utskriftsodus».
 • Sikre også at løyperleggerprosjektet står i visningsmodus «normal»/»utskriftsmodus».
 • Fra Fil-menyen, velg Eksport PDF, eller fra Løype-menyen.
 • Velg alle løypene, og kryss gjerne også av for alle postene for utsetting og innsetting av poster.

De resulterende PDF-filene, kan dere last opp til oss.

Eksport fra PurplePen

I PurplePen er dette enda enklere.

 • I Fil-menyen, velg Lag PDF…
 • Velg alle løypene, og gjerne en med alle postene for utsetting og innsetting av poster.

De resulterende PDF-filene, kan dere last opp til oss.

Løse postbeskrivelser

Ocad har ikke noen egen funksjon for å eksportere løse postbeskrivelser som PDF.  Derimot kan du printe disse til en PDF-skriver.  Mange PC-er leveres i dag med en slik «printer-driver», du kan bruke denne.  Hvis ikke anbefaler vi å bruke CutePDF Writer, den er forresten bedre enn de som kommer forhåndsinstallert med PC-er.

I PurplePen kan du eksportere løse postbeskrivelser om PDF.