Osterøy, turtavler

Etter at vi produserte turkart for Osterøy i 2013, har vi levert en rekke turtavler til kommunen basert på det samme grunnlagsmaterialet. Fra turkartet, har vi endret litt på kartografien for å skape et enklere og mer tiltalende uttrykk som er bedre egnet til informasjonstavler.