Sykkelkart

 

Det er to typer sykkelkart:

  • Kart som viser foreslåtte/anbefalte sykkelruter man kan sykle i et område. Disse kan være skiltet/merket, og turene bør følge trygge ruter langs lite trafikerte veger eller gang- og sykkelveger.
  • Kart som viser tilrettelegging i form av skilting, gang- og sykkelveger, sykkelfelt, og turveger i en by eller tettsted. Brukeren vil bruke dette til å finne trygge vegvalg i sitt nærmiljø.

Kart kan produseres som store falsede kart, eller som hefter eller kort som er praktiske å sette inn i kartmappa på sykkelstyret.