Turkart

Våre turkart er av høy kvalitet; vi gjør vårt beste for at kartet skal bli bedre enn Kartverkets kart.

Hos oss får du:

 • Vannfast og rivebestandig papir — gir lang levetid og er miljøvennlig
 • Kvalitetssikring av kartgrunnlag
 • Brukervennlig terrengskygge/relieff
 • Innlegging av brukerinformasjon
 • Spesialdesignet bakside
 • Serietilhørighet med eMaps omslag

Vannfast papir

Vi trykker kartene på vannfast og rivebestandig papir — gir lang levetid.

Kvalitetssikring av kartgrunnlag

 • N50 har dessverre en del feil — vi retter opp
 • N50 mangler informasjon som kunne vært nyttig for brukeren — vi legger inn
 • N50 er tilpasset målestokk 1:50 000 — vi tilpasser til andre målestokker om ønskelig.
 • N50 er litt overlesset på stedsnavn i visse områder — vi letter for bedre lesbarhet (?)
 • Også feil som dere måtte ønske å rette opp.

Brukervennlig terrengskygge (relieff)

 • Nyeste relieffteknologi
 • Lyse farger med god kontrast – intuitivt og lesbart i dårlig lys
 • Rock hachure-emulering (fjellskravur) — får frem bratte stup.

Innlegging av brukerinformasjon

 • Du bestemmer hva du vil ha med.
 • Vi rydder i kartet så brukerinformasjon ikke kolliderer med informasjon i grunnkartet.
 • Tiltalende layout

Baksiden

Dersom kartet skal ha en bakside med tekst og bilder, lager vi en tiltalende layout basert på deres materiale.

 • Tekstsiden designes som en avisside — hjelper leseren gjennom siden
 • Stedsnavnregister

Omslag

eMap har et eget omslag slik at kartet inngår i en turkartserie (over 20 kart i dag).