Turistkart


Våre turistkart setter turisten i sentrum.  De må være enkle og intuitive og skal hjelpe turisten å få oversikt over og finne frem til de severdigheter, attraksjoner og aktiviteter byen eller kommunen har å by på.  Turistkartene bør også vise overnattingstilbudene slik at de kan finne tilbake til der de bor og evt. finne overnatting dersom de ikke har ordnet med dette på forhånd.

Slik lages turistkartet

  • Grunnkartet:
    • For turistkart i bebyggelse tegner vi disse basert på tilgjengelige kilder til et enkelt og lettforståelig kartgrunnlag.
    • For kommuner og større regioner lages et forenklet kart basert på tilgjengelige kartdata.
    • Vi bruker relieff og 3D-teknikker for å gjøre kartet intuitivt for brukeren.
  • Brukerinformasjonen (piktogrammer) legger vi inn basert på manus fra oppdragsgiver.  Her er det viktig å ikke bare ta hensyn til den kommersielle reiselivsbransjen, men også på de severdigheter som området har å by på og som ikke er kommersielle.
  • Vi påser at piktogrammene blir ryddig plassert og ikke kolliderer med annen viktig informasjon i kartet.
  • Et reklamefinsansiert kart gir liten tillitt hos turisten – det blir for opplagt at aktører har betalt seg inn på kartet, og at andre aktører som kan være vel så interessante for turisten er utelatt.