Kartdata

N50 eksempelVi i eMap er forhandler for Statens Kartverk sine data, og formidler salg og rettigheter til disse gjennom våre produksjoner. Følgende datakilder er mest relevante:

N50 N1000
N250 N2000
N500 N5000
Vegdata GAB
FKB, N5 og N20  

Vi har også noe egne data:

M15 M35

Les mer...