Kartografikurs for grafikere

Grafikere er i utgangspunktet gode på fargebruk og grafisk formgiving. Der offentlige ansatte trenger et kartografi-kurs, trenger grafikerne mer et kartografikurs. Kurset er beregnet på grafikere i avisredaksjoner, reklamebyråer og tilsvarende.

Kurset vil inneholde en enkel innføring innen kartografiske begreper, kartografisk kommunikasjon/formidling, symbolbruk og kartdata. Kurset vil ta opp spørmål som

  • Hva skiller kart fra andre grafiske produkter?
  • Hva er god kartografi?
  • Hva er kartprojeksjoner?
  • Hvem er kartbrukeren?
  • Hvilke grafiske verktøy er egnet?
  • Hvordan er kartfilene bygget opp?
  • Hvilke grafiske effekter er egnet i kart?
  • Hvilke tilpasninger må gjøres for ulike karttyper og målestokker?
  • Hvordan trykkeklargjøres en kartfil?

Kurset vil være basert på eksempler og om mulig på praktiske øvelser.