Arealplaner

ArealplanVi tilbyr å trykke arealplaner. Vi lager oppsett med kart og tekst og leverer ønsket opplag som plano og falsede kart.

Mange kommuner sliter med å trykke arealplanene, og resultatet blir ikke alltid forutsigbart mht. farger og oppløsning. Dette skyldes dels manglende kompetanse hos kommunene, men også begrensninger i de systemene som brukes til å produsere selve planen.

Vi tilbyr også å digitalisere arealplaner og reguleringsplaner etter gjeldende SOSI-standard.