Kartografi

Det er mange som har meninger om hvordan gode kart skal se ut. Det har også vi. Vårt mål er å produsere kart som er lettleste og som kommuniserer kartets innhold til brukeren på en god måte.

For oss er det viktig at det er kartets bruksområde og målgruppe som er avgjørende for kartets innhold og form; ikke hva du kan få til med de data og verktøy som er tilgjengelig. Dersom kartet hadde vært tjent med å ha med tema som det ikke det finnes data på, så får vi heller digitalisere disse. Dersom et aktuelt datasett inneholder tema som er irrelevant for kartets formål, så utelater vi dette temaet.

Les mer