FKB-data, N5 og N20

N50 eksempelDataene er beregnet på forvaltningsmessig saksbehandling etter ulike lover og forskrifter (kommuneplan, utbyggingsplaner, vegplaner, grunnerverv, ledningskart). Prosjekteringsformål (Bygg-, Veg- og VA-prosjektering). Analyse og presentasjon i et geografisk informasjonssystem.

Produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold og nøyaktighet.

Avledede og generaliserte produkter av FKB omfatter N5 og N20.

Les mer [Statens Kartverk]