Om eMap as

Vi i eMap har siden 1988 produsert kart til trykking. Foruten å produsere kart på oppdrag, produserer vi også kart på eget forlag.

Vi produserer tiltalende kart, og utvikler innovative kartografiske teknikker.

Som kartprodusent produserer vi kart til alle formål og formater til alle typer kunder både i det offentlige og i det private. Vi har bla. produsert M517-serien for forsvaret, og vi har vunnet priser for våre kart.

Men vårt tjenestespekter er ikke bare begrenset til produksjon av kart, vi påtar oss også oppdrag inne analyse, datakonvertering og andre GIS-relaterte oppdrag.

Som innovatør utforsker og utvikler vi stadig nye verktøy for kartproduksjon. Dette gjør at vi kan produsere bedre og mer tiltalende kart, mer effektivt og dermed til en lavere pris.

Selskapets kontor ligger på Moholt i Trondheim (se kartet til venstre for beliggenhet).