N250 kartdata

N50 eksempelDataene egner seg blant annet for fremstilling av topografiske kart, temakart, turkart/fritidskart, interaktive kart, som datagrunnlag for kartløsninger på Internett og i analysesammenheng.

Anbefalt målestokk: 1:150 000 – 1:350 000.

Les mer [Statens Kartverk]