Tur- og friluftskart

TurkartVi produserer turkart basert på N50 eller M35. For kart i større målestokker (større enn 1:30 000) er vi også avhengig av N20 eller FKB som kildemateriale.

Kartets målgruppe er turgåeren. Merkede stier fremheves med rødt, og det legges på relevante piktogrammer med forklaring i samme farge.

Fjellskygge (relieff)

Terrengformen fremheves med en fjellskygge slik at uerfarne brukere får «hjelp» til å forstå høydekurvene og terrenget. Skyggen legges på forsiktig slik at lesbarheten bevares også i skyggepartier. Vi ønsker ikke bare at kartet skal være pent å se på; det skal også være funksjonelt.

Turkartsymboler

Tilleggsinformasjon

De aktuelle kartgrunnlagene har feil og mangler og må gjennom en oppgradering før de blir brukt inn i kartet (les mer om datakvalitet).

Innsamling av tilleggsinformasjon gjøres normalt av oppdragsgiver. Om ønskelig kan vi tilby befaring med GPS.


Papir

Vi anbefaler å trykke turkart på Pretex. Pretex er et vannfast og rivebestandig papir som tåler å bli brukt i naturen. Med Pretex blir utsalgsprisen anslagsvis 15–20,- høyere per kart, men mange brukere setter pris på dette. Om ønskelig kan deler av opplaget trykkes på Pretex. Ellers trykker vi på G-print som er et prisgunstig alternativ.

Register

Om ønskelig, leverer vi stedsnavnregister med standard koordinatreferanser.

Eksempler