N5000 kartdata

N50 eksempelDataene egner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser.

Anbefalt målestokk: 1:3M – 1:7,5M.

N5000 kartdata er gratis.

Les mer [Statens Kartverk]