Datasalg

Vi er forhandler for Statens kartverk sine data. Vi kan formidle salg av alle Kartverkets produkter.

Også ved produksjon av kart, vil vi på vegne av kunden formidle de nødvendige rettigheter overfor Statens kartverk.

Foruten å formidle datasalget, tilbyr vi også tilrettelegging og konvertering av data til ønskede formater. Vi har f.eks. levert GAB-data til drosjenæringen for deres flåtestyringssystem.

Les mer om datakildene...