Kartproduksjon

eMap har lang erfaring med produksjon av alle typer kart og relaterte produkter. Blant våre spesialområder finner du:

  • Tur- og friluftskart —Kart til å gå tur med i skog og fjell.
  • By og adressekart —Har en detaljeringsgrad som gir brukeren mulighet til å orientere seg frem til en bestemt adresse.
  • Fritidsguide — En presentasjon av fritidsaktiviteter for turister og de fastboende.
  • Turistkart — Kart som hjelper turisten å finne en oversikt over ulike severdigheter og tilbud i en region eller by. Inngår ofte i brosjyrer, foldere og annet informasjonsmateriell.
  • Jakt- og fiskekart — Kart som viser grenser mellom du ulike jakt og fiskeområdene og som er tilpasset behovene til denne målgruppen.
  • Vegkart — Kart som er beregnet til bilturisten, og som skal hjelpe vedkommende å finne frem langs vegene, og gi relevant informasjon om tilbud og severdigheter
  • Internettkart — Kart til å vises på internett og skjerm.
  • Veggkart — Kart til displayformål
  • Spesialprodukter — Tilrettelagte kart for spesielle behov. Dette kan være kart til reportasjebruk, spesielle hendelser, brosjyremateriell og internettvisning.
  • Avledede produkter — Kart som allerede er produsert kan brukes i avledede produkter.

Les mer