Pris og kvalitet

I eMap er vi opptatt av at kartene skal ha et konsistent, korrekt og relevant innhold, og vi legger vår sjel i at kartene skal være funksjonelle og se bra ut.

Dette innebærer at vi gjør en ekstra innsats både med datagrunnlag og med grafisk formgiving. Allikevel mener vi at vi er konkurransedyktige på pris. Dette skyldes at vi har effektive arbeidsmetoder og har verktøy som lar oss arbeide effektivt.

Det er ikke så mye ekstraarbeid for oss å lage et relieff, men kartet blir så uendelig mye bedre.

Husk at et turkart er et meget billig idrettsanlegg samenlignet med en idrettshall, dertil er kartet tilgjengelig for alle til alle døgnets tider. Det er absolutt verdt å invistere litt ekstra i et slikt kart. Et turkartprosjekt kan også få finansiering via spillemidler eller FYSAK-midler.