Jakt og fiskekart

Vi produserer jakt og fiskekart som overfor jegere og fiskere viser grensen mellom ulike jakt- og fiskevald, hvor det er tilrettelagte fiskeplasser, hvor man kan få kjøpt fiskekort, hvilke fisker som finnes i hvilke vann osv.

Kartet kan være et oversiktskart som ikke primært er ment å gå tur etter (til høyre), eller det kan være et fullverdig turkart (under).