Turistkart

Vi produserer turistkartet som skal hjelpe besøkende å finne frem til severdigheter, attraksjoner, aktiviteter, overnattingssteder, aktuelle tjenester og annet relevant i en by/region.

Grunnkartet er lettet for (for turisten) unødvendig informasjon, og friske farger skal gjøre at området ser attrakivt ut.

Turistkartet kan produseres som et eget produkt, eller inngå i brosjyrer, foldere og annet turistmatriell. Vi kan produsere hele folderen/brosjyre, ikke bare kartet.