GAB

GAB eksempel GAB er en database som inneholder informasjon og punktkoordinater om Grunneiendom, Adresser og Bygninger (GAB) med koordinater.

Særlig er Adressedelen nyttig i forbindelse med GPS-navigasjon og flåtestyringssystemer.

Vi tilbyr spesialsøm med konvertering til ønsket format, og har levert adresser til flere drosjesentraler.