Datafangst og -konvertering

DatafangstVi tilbyr å digitalisere data basert på eksisterende kilder som ortofoto, analoge kart eller annet manus. Disse dataene leveres på ønsket format.

Vi kan også konvertere eksisterende data til ønsket format. Dette kan være spesialformater som brukes i proprietære datasystemer (f.eks. flåtestyringssystemer). Ikke alltid finnes det eksport til disse formatene i eksisterende GIS-systemer, men med den programmeringskompetanse som vi sitter på kan vi som regel lage et konverteringsprogram som gjør jobben hvis vi får en god formatspesifikasjon.

Vi formidler også laserflyging og bearbeiding, tolkning og konvertering av disse.