Feilmelding

Vi er svært takknemlige for korrigeringer på våre kart. Dette kan være alt fra nye boligområder og nye veger til feilstavelser på stedsnavn og navn som måtte mangle. Selv om vi gjør vårt beste for å få kartene korrekte ved utgivelsestidspunkt, så kan vi ikke gardere oss mot feil i grunnlagsdata som vi ikke har noen forutsetninger for å oppdage underveis. Det er heller ikke fritt for at vi er skyld i en og annen feil selv heller.

Merk at eMap eller våre medutgivere ikke kan holdes ansvarlig for feil eller mangler i kartene, eller for de konsekvenser disse måtte ha.

Vi i eMap har laget et eget nettskjema hvor du kan melde inn om feil i kartet. Gå til feilmeldingsskjemaet.