Kart og datakilder

N50 eksempel

Hovedkilder

Av de viktigste kildene som vi henter 'råstoff' fra er:

  • N50 (Statens Kartverk) – Dette er basen som til en stor del ligger til grunn for produksjon av N50-kartserien (tidl. M711), som du kan få kjøpt overalt i bokhandlere og sportsforretninger. Basen er egnet til produksjon av tur- og friluftskart i målestokken 1:25 0000 til 1:100.000. I noen tilfeller kan basen også brukes til å lage enkle gatekart i byer og tettsteder.
  • N250 og N500 (Statens Kartverk) – Disse basene er egnet til produksjon av oversiktskart og vegkart i målestokk 1:150 000 og nedover.
  • N1000 og N2000 (Statens Kartverk) – Baser som er egnet til Norgeskart i målestokk 1:1 mill og mindre.
  • FKB (Felles KartBase) – Dette er i utgangpunktet et teknisk kartverk, men inneholder en del data som er nyttig i produksjon av by- og adressekart, deriblant byginger.
  • VBASE / ELVEG – Basene over har ofte et etterslep på et år eller to når det gjelder oppdatering av vegsituasjon. VBASE/ELVEG kommer derfor som et viktig supplement for å oppdatere disse kildene, i tillegg til kompensere for andre mangler i datasettet.
  • GAB (Statens Kartverk) – Brukes mest til gatekart for fremstilling av husnummer, og for å hjelpe til med arealklassifisering i bebyggelse.
  • M35 (TerraSpace) – Er et datasett som er litt grovere enn N50 som russerne har laget under den kalde krigen. Basen var riktignok sist oppdatert på slutten av 70-tallet, men ved hjelp av andre kilder oppdaterer vi til dagens nivå. Prismessig er dette et langt gunstigere alternativ enn N50.

Supplerende kilder

I noen tilfeller kan vi også hente informasjon fra:

Og sist men ikke minst er vi avhengig av lokalkunnskap hos våre oppdragsgivere for å få kartkvaliteten best mulig.