Rettigheter

Kart og kartdata er beskyttet etter åndsverklovens §2, alternativt §43. Bruk av kart og kartdata krever at brukeren har avklart sine rettigheter med eieren. Retningslinjer for rettigheter til kart og kartdata produsert av Statens Kartverk og Norske kommuner er formalisert gjennom Geovekst-samarbeidet og NorgeDigitalt. Her skilles det mellom to typer rettigheter:

  • Disposisjonsrett – er rett til å disponere kart og kartdata til intern eller privat bruk. Kartdata kan kopieres og fremvises i den grad dette er nødvendig for å gjøre forutsatt bruk av dataene/kartet. Eksemplarfremstilling er kun tillatt til intern bruk, i forbindelse med ordinær saksbehandling, eller i forbindelse med lovpålagte oppgaver som f.eks. produksjon av arealplankart.
  • Publiseringsrett – er rett til å fremstille analog eller digitale eksemplarer fra kartdata eller en bearbeidelse av disse, uavhengig av om eksemplarene skal selges eller skal deles ut gratis. Den som erverver eksemplarene får disposisjonsrett til denne. Den som ønsker publiseringsrett må først erverve disposisjonsrett.

Alle kartdata som vises på internett eller i trykte kart skal merkes med rettighetshaver og lisensnummer:

Kartgrunnlag: © ‹karteier›
Lisensnummer: XXXXXXX
Prisberegning for innløsning av markedsrett er en relativt komplisert affære. Det er etablert en egen prismodell der prisen varierer med areal, opplag, produkt, formål, publiseringsform mm. Ønsker du prisinfomasjon ta derfor kontakt med oss.