N2000 kartdata

N50 eksempelKartproduksjon, grunnlag for temakart for bruk og presentasjon i målestokkområdet 1:1 000 000 – 1:3 000 000. Bakgrunnsinformasjon for planlegging, overvåkning og presentasjon av statistikk og analyser.

Les mer [Statens Kartverk]