Analyse og Visualisering

AnalyseVi utfører konsulenttjenester innen dataanalyse og visualisering av resultatene i kart.

Dataanalyse er en viktig prosess innenfor en rekke områder som planlegging, konsekvensutredninger, egnethetsvurderinger, miljøkartlegging osv.

Vi i eMap ønsker ikke bare å gjennomføre en prosessering og vise et resultat på et kart. Vi er også opptatt av å analysere resultatet og den metodikken som brukes.

Hvordan påvirkes resultatet av metodevalg, parametre, valg av kilder og ikke minst kvaliteten på inngangsdataene? Gir resultatet svar på det vi egentlig har behov for å vite? Først når vi har forstått dette kan vi visualisere dataene på en slik måte at de problemstillingene som stilles kan forståes av alle, og de riktige beslutningene taes.