Fritidsguide, turplanlegging

FriluftsguideFritidsguiden skal informere om fritidsaktiviterer i området. Guiden har en form som motiverer for bruk av de fasilitetene som finnes. Målgruppen er både lokalbefolkning og turister.

Fritidsguider kan variere mye både i innhold og utforming. Kartet skal gi brukeren tilstrekkelig informasjon til å få god oversikt over fritidsmulighetene i området. En fritidsguide presenterer gjerne serverdigheter, golfbaner, skisenter, badeplasser, fiskemuligheter, turstier, turisthytter, lysløyper, osv.

Fritidsguiden kan også være orientert mot mer spesifikke tema. Det endelige produktet vil i disse tilfellene være for eksempel sykkelguide, jaktguide, fiskeguide, skiløypeguide, turløypeguide, oversiktskart for idrettsanlegg, osv.

TurplanleggingskartFritidsguiden er ikke beregnet for å gå tur etter, men heller inspirere til aktivitet, og planlegging av disse. Tekstdelen inneholder faktaopplysninger og supplerer kartet. Denne skal vekke nysgjerrighet og bidra til økt kunnskap.