Kartografikurs for
offentlige ansatte

Offentlige ansatte har gjerne teknisk bakgrunn med kart og GIS-kompetanse, men mangler kompetanse på grafisk formgiving. Der grafikere trenger et kartografikurs, trenger offentlig ansatte et kartografi-kurs. Kurset er beregnet på ansatte i det offentlige som arbeider med kart, kartdata, GIS eller tilsvarende.

Kurset vil inneholde en enkel innføring innen grafiske begreper, fargebruk, typografi, grafisk formgiving og kartografisk kommunikasjon/formidling.

Kurset vil ta opp spørmål som

  • Hva skiller kart og kartdata fra geodata?
  • Hva er god kartografi?
  • Hvem er kartbrukeren?
  • Hvordan er kartene bygget opp?
  • Hvilke feilkilder har vi i håntering av kartdata?
  • Hvilke tilpasninger må gjøres for ulike karttyper og målestokker?
  • Hvordan komme til en trykkbar fil?

Kurset vil være basert på eksempler og om mulig på praktiske øvelser.