VBASE / ELVEG

N50 eksempelVBASE og ELVEG er to beslektede vegdatasett, der ELVEG også inneholder gatenavn og adresseinformasjon.

Ingen av basene er særlig godt egnet direkte i kartproduksjon da vegsenterlinjene deler seg i over midtrabatter, og er tegnet i sann størrelse rundt rundkjøringer. Videre mangler de infomasjon som gjør det mulig å skille ut temaer som det er naturlig å skille på i kart, f.eks. på- og avkjøringsramper. Derfor må disse datasettene igjenneom en del bearbeiding før de kan brukes i kart.

Derimot bruker vi ELVEG eller VBASE koblet mot GAB i fremstilling av gatenavn i gatekart. Videre er dataene godt egnet til ruteberegning og navigasjon.

Les mer [Statens Kartverk]