N50 kartdata

N50 eksempelEgner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, tur- og fritidskart, som datagrunnlag for kartløsning på internett og i analysesammenheng.

Anbefalt målestokk: 1:25 000 – 1:100 000.

Les mer [Statens Kartverk]