Panorama og 3D-visualisering

PanoramakartI visse typer produkter som informasjonstavler eller turistmateriell kan det være hensiktsmessig med andre former for kart.

Et panorama-kart, er et emulert bilde tatt fra luften på skrått ned mot det aktuelle området. Undersøkelser viser at slike kart er vel så effektive i å kommunisere terrenget med brukeren.


SkrårelieffEt alternativ til panoramakartet er å bruke et kart med skrårelieff. Et skrårelieff er et relieff hvor fjellene er tiltet bakover i bildet. Dette gir noe av det samme inntrykket som et panoramakart, men geometrien er planitmetrisk i motsetning til perspektivisk slik som i et skråfoto.

Mens et panoramakart kan vinkles i alle mulige retninger, kan et skrårelieff (foreløpig) kun lages med synsvinkel sørfra. Helningsvinkelen vil kunne varieres og tilpasses terrengets beskaffenhet slik at vesentlige objekter ikke forsvinner bak om fjell og åser.