By- og adressekart

Vi produserer by-og adressekart i målestokk 1:10 000–1:20 000. Kartets primære hensikt er å hjelpe brukerne å finne frem til bestemte adressser i en by eller et tettsted, men også å vise ulike tilbud som parkeringsplasser, badeplasser, severdigheter, offentlige tjenester og annen nyttig informasjon. Målgruppen er først og fremst byens egne innbyggerne og næringsliv.


SentrumskartSentrumskart

I sentrum er det ofte nødvendig med et kart i større målestokk, 1:4 000–1:7 500. Hovedkartet kan generaliseres litt ekstra der det er sentrumsutsnitt.

Perifere tettsteder

Ofte er det også aktuelt å lage kartutsnitt av perifere tettsteder i en kommune. Disse lages som regel i samme målestokk som hovedkartet.

OversiktskartOversiktskart

Et oversiktskart viser hele kommunen eller en naturlig region som kommunen er en del av. Dette kartet, som er i målestokk 1:100 000–1:300 000, viser veger og tilbud i regionen.

Register

Separat eller samlet gatenavns- og stedsnavnregister med rutehenvisning er standard.

TuristkartTuristutgave

Vi kan også lage turistutgaver som har et enklere innhold. Målgruppen er turisten, og turistrelaterte temaer løftes frem tydeligere, mens andre temaer dempes.

Datagrunnlag

Foruten oversiktskartet er offentlige kartdata lite egnet til denne typen kart; de er tilpasset kommunenes forvaltningsbehov, ikke behovene til et bykart. Kart av denne typen er derfor som regel basert på digitalisering av egne M15-data.